Cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem

1.Ciekawość - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem

2.Oryginalność - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem

2.Profesjonalizm - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem4.Zasób słów - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem5.Wszechstronna wiedza - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem6.Rzetelność - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem7.Ortografia- cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem8.Terminowość- cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem9.Elastyczność- cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem6.Rzetelność - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem

 

Teksty z alternatywami - synonimami - Przykład Artykułu - 10 Cech Copywritera

Opublikowany 2015/08/25

Jak napisać tekst synonimizowany, co to jest tekst z synonimami, copywriting synonim, tekst z alternatwami

 

Teksty z alternatywami

 

W jaki sposób budować długie artykuły synonimizowane?

Gotowy przykład:

10 Cech Copywritera

Mieszarka tekstów online pozwoli zobaczyć, jak wyglądają teksty po przemieszaniu.

Blog Textera odsłoni kilka stworzonych tą metodą artykułów. 

Zachęcam do dokonania oceny.

 Zasady towrzenia tekstów z synonimami na stronie...

 

GOTOWY ARTYKUŁ - 10 CECH COPYWRITERA - ZALETY TEXSTERA

{Jakie|Które}  {cechy|wartości|zalety}  {powinien|winien|musi}  {posiadać|mieć} {profesjonalny|fachowy|zawodowy|kompetentny|rzetelny}  {copywriter|texster|tekściarz|zawodowy pisarz}?  

 

{Każdy|Właściwie każdy|W zasadzie każdy}  kto  {chce|pragnie|zamierza|marzy, by|reflektuje}  {zajmować|bawić}  się {pisaniem|przelewaniem tekstu na papier|wystukiwaniem}  {zawodowo|profesjonalnie|na poważnie}  {powinien|winien}  {zastanowić się|pomyśleć|przekalkulować|pomedytować|przeanalizować}  czy  {rzeczywiście|faktycznie|naprawdę|bezspornie|bez wątpienia|de facto}  {nadaje|sprawdzi}  się  do  {wykonywania|realizowania|świadczenia}  {tego zawodu|tegoż zawodu|tej profesji|tego zajęcia|tego fachu|tegoż fachu}  

 

{Warto|Trzeba|Należy|Zaleca się|Opłaca się}  {zatem|przy tym|przy tym dylemacie} {przeanalizować|zanalizować|prześwietlić}  {swoją osobowość|własną osobowość|swój charakter|własny charakter|swoją naturę|swój talent}  pod  {kątem|kierunkiem}  {wybranych|właściwych|wymaganych|niezbędnych|odpowiednich|potrzebnych} {cech|zalet|wartości|właściwości}.  

{Po pierwsze|Wpierw|Najpierw|Na początku}  {należy|warto|trzeba}  sobie  {odpowiedzieć|udzielić odpowiedzi|dać odpowiedź|udzielić informacji},  {czy|czy rzeczywiście|czy faktycznie}  {jesteśmy ciekawi świata|świat nas ciekawi|wszystko nas ciekawy|wszystko nas fascynuje}.  {Pisanie|Tworzenie|Budowanie}  {tekstów|artykułów|prac|dzieł}  {pozycjonerskich|służących do pozycjonowania|na zaplecza pozycjonerskie|na blogi SEO}  {wymaga|potrzebuje|domaga się}  {olbrzymiej|ogromnej|bezkresnej|bezgranicznej}  {wiedzy|mądrości|erudycji|know-how}  {lub|bądź|czy też|ewentualnie}  {umiejętności|łatwości|predyspozycji do|zmysłu|smykałki do}  {sprawnego|szybkiego|skutecznego} {douczania|doszkalania|doskonalenia}  się.  {Szerokie|Wielowymiarowe|Wszechstronne|Wielotorowe|Wieloaspektowe} {horyzonty|ramy widzenia|granice postrzegania}  są  {podstawą|podbudową|fundamentem|podłożem|bazą|przesłanką} {szybkiego|błyskawicznego|ekspresowego}  {i|oraz}  {wartościowego|cennego|przyzwoitego|rzetelnego}  {pisania|przelewania słów na papier|pisania artykułów|pisania tekstów}.  {Tylko|Jedynie}  {ciekawość|głód wiedzy|dociekliwość|chęć poznania}  {potrafi|jest w stanie}  {skusić|zmobilizować|zachęcić}  do  {podjęcia się|przyjęcia|realizowania}  {nietypowych|trudnych|niespotykanych}  {zleceń|zamówień}.  

{Copywritera|Zawodowego pisarza|Tekstera|Tekściarza}  {charakteryzuje|cechuje|wyróżnia}  {także|również} {oryginalność|unikalność|nowatorskość|innowacyjność|pomysłowość|kreatywność|niestereotypowość}  Zarówno {jego|pisane|tworzone}  {teksty|artykuły|treści}  jak  i  {prezentacja|eksponowanie|ukazywanie|demonstrowanie}  {wizerunku|swojego wizerunku|swojej osoby}  {musi|winno|powinno}  {wyróżniać|uwypuklać|odróżniać|odznaczać}  się  {spośród|z grona}  {wielu|szeregu|mnóstwa}  {podobnych|zbliżonych|zbieżnych|porównywalnych|pokrewnych|analogicznych}  {treści|tekstów|artykułów|dzieł pisarskich}.  

{Aby|By|Żeby|Ażeby}  {zdobyć|uzyskać|zyskać|otrzymać}  {ciekawe|interesujące|intrygujące}  {projekty|zlecenia}  {należy|warto|trzeba}  być  {profesjonalistą|zawodowcem}.  Co to {w ogóle|tak w ogóle|tak właściwie}  {znaczy|oznacza}?  {Do|Otóż, do} {każdego|praktycznie każdego} {zadania|zlecenia|projektu} {należy|warto|trzeba} {podchodzić|przystępować} {sumiennie|rzetelnie|pilnie|odpowiedzialnie|obowiązkowo}  {i|oraz}  z  {pełnym|wielkim}  {zaangażowaniem|oddaniem|przejęciem|zacięciem}.  {Profesjonalista|Zawodowiec|Fachowiec}  {dba|zabiega}  o  {odpowiedni kontakt|właściwy kontakt|poprawny kontakt|odpowiednią relację|właściwą relację|odpowiednią relację}  {z klientem|z usługodawcą|ze zleceniodawcą}  {i|oraz}  {własny|swój} {wizerunek|obraz|portret|autoportret}. {Starannie|Troskliwie|Skrupulatnie|Precyzyjnie|Drobiazgowo|Solidnie}  {eksponuje|prezentuje|pokazuje|odsłania}  {swoje|własne|zdobyte|nabyte} {umiejętności|kwalifikacje}.  {Prowadzi|Tworzy|Buduje|Pisze}  {własnego|swojego}  {bloga|seo bloga},  {aktualizuje|odnawia|modernizuje|unowocześnia}  {portfolio|swoje portfolio|dossier}.

 

{Copywriter|Texster|Tekściarz|Zawodowy pisarz}  {stale|ciągle|bez przerwy} się {doskonali|dokształca|uczy}  {i|oraz} {poszerza|zwiększa|powiększa}  {zasób|pulę}  {słów|nowych słów}.  {Umiejętnie|We właściwy sposób|Adekwatnie}  {posługuje się|operuje}  {specjalistycznym|fachowym|określonym|wyspecjalizowanym|branżowym}  {słownictwem|językiem|zasobem wyrazów}.  {Potrafi|Umie}  {idealnie|doskonale} { wkomponować|wstawiać|zestawiać ze sobą|komponować}  {słowa|wyrazy|zwroty|frazy}  kluczowe  {by|aby|żeby|ażeby}  {tworzyły|tworzyły one|budowały}  {ciekawą|niespotykaną|spójną}  {całość|jedność}.  

{Bezustannie|Stale|Bez przerwy|Ciągle}  się  {uczy|doskonali|dokształca|szkoli}.  {Właściwie|W zasadzie|W sumie} przychodzi  {mu|jemu|copywriterowi}  to  {samoczynnie|mechanicznie|automatycznie|samoistnie|bezproblemowo}  {Podejmując się pisania|Decydując się na pisanie}  na  {nieznaną|obcą}  {dotąd|póki co}  {tematykę|dziedzinę|materię|płaszczyznę},  {musi|winien|powinie}  {uzupełnić|skompletować|wyrównać}  {wiedzę|erudycję|know-how}.  {Im|Wiadomo, im|Oczywiści, im} więcej  {jej|wiedzy}  {zdobędzie|posiądzie}  {przy|w trakcie|w czasie}  {realizacji|wykonywania}  {danego|przyjętego|wybranego} {zlecenia|zadania|projektu},  {tym|z pewnością|z całą pewnością}  {ciekawiej|lepiej|bardziej interesująco|szybciej}  {skomponuje|sklepi|napisze}  {artykuł|tekst|zadany tekst}.

 

{Należy|Warto|Trzeba}  przy  tym  być  {rzetelnym|uczciwym|skrupulatnym}  i  {zdobywać|gromadzić}  {dane|potrzebne dane}  z  {zaufanych|wiarygodnych}  {źródeł|miejsc}.  {Żaden|Praktycznie żaden}  {pisarz|copywriter}  nie  {powinien|może}  {tworzyć|pisać|sprzedawać|rozpowszechnia}  {nieprawdziwych|nierzetelnych|niesprawdzonych}  {tekstów|treści}.  {Przecież|Dlatego, że|Bowiem}  {pisze|tworzy}  nie  {tylko|jedynie}  pod  {silniki|wytyczne}  {wyszukiwarek|internetowych wyszukiwarek}.  {Często|Bardzo często|Najczęściej|Zazwyczaj}  {jego|takie}  {artykuły|teksty|zlecenia|treści}  są  {przeznaczone|pisane|tworzone}  dla  {zwykłego|przeciętnego|zwyczajnego}  {czytelnika|użytkownika|internauty},  który {poszukuje|szuka|stara się znaleźć}  w  {internecie|sieci|wirtualnej rzeczywistości}  {wartościowych|cennych|pouczających}  {informacji|danych|treści}.  {Zatem|Tak więc}  {musi|koniecznie musi}  {pisać|tworzyć}  {teksty|artykuły|treści}  {pouczające|uczące czegoś|poradnikowe},  {informacyjne|informujące|instruktażowe},  {opisowe|prezentujące cechy produktów}.

 

{Oczywiście|Wiadomo, że}  {może|jest w stanie|powinien}  sobie  {pozwolić|przyzwolić|przystać}  na  {elastyczne|plastyczne|kompromisowe|giętkie}  {podejście|nastawienie}  do  {tematu|opisywanego tematu|danego zagadnienia}.  Nie {musi|powinien}  {przecież|jednakowoż}  {pisać|tworzyć}  {nudnie|monotematycznie|bez życia|rozwlekle|męcząco}.  {Może|Musi być w stanie}  {opisać|przedstawić|zaprezentować}  {zwyczajne|normalne|zwykłe}  {przedmioty|rzeczy|zagadnienia|tematy}  w  {zaskakujący|intrygujący|ciekawy}  {i|oraz}  {porywający|ekscytujący|pasjonujący}  sposób.  {Przecież|To przecież|Przecież to właśnie}  na  tym  polega  {reklama|skuteczna reklama}  {i|oraz}  {promowanie|prezentowanie|polecanie}  {produktów|towarów|usług|świadczonych usług}.  {Trzeba|Warto|Należy}  być  {zapamiętanym|utrwalonym w pamięci|zachowanym w pamięci}.  A {tylko|jedynie}  {oryginalność|unikalność|niepowtarzalność}  {wyróżnia|odróżnia|wynosi}  z  {tłumu|rzeszy}.

 

{Istotna|Bardzo ważna}  jest  {też|także}  {ortografia|gramatyka|składnia}  {i|oraz}  {znaki interpunkcyjne|interpunkcja}.  Tak {jak|jak w sytuacji, gdy}  {copywriter|zawodowy pisarz|Texster|Tekściarza}  {doucza|uczy|kształci}  się  {używając internetu|korzystając z internetu|wykorzystując do tego internet}  tak  i  {inni|wszyscy inni|inni ludzie}  {uczą|kształcą|doszkalają}  się  {na jego tekstach|czytając jego teksty}.  {Błędy|Pomyłki|Byki|Uchybienia}  {ortograficzne|gramatyczne}  {potrafią|mogą} {wprowadzić|prowadzić}  {czytelnika|użytkownika strony}  w  {błąd|błędne myślenie},  co  {oczywiście|z pewnością}  jest {niedopuszczalne|niewskazane|niedozwolone|karygodne}  u  {profesjonalnego|Zawodowego pisarza|fachowego|rzetelnego}  {copywritera|pisarza|tekściarza|tekstera}.

{Prawdziwy|Kompetentny|Doświadczony}  {specjalista|fachowiec}  {potrafi|umie}  {tak|w taki sposób}  {rozplanować|zaplanować|rozpisać}  sobie  {zadania|zlecenia|czynności},  {by|aby|żeby|ażeby}  ze  wszystkiego  {wywiązać|zawsze wywiązać}  się  {terminowo|planowo|w terminie|o czasie}.  Nigdy  nie  {pozwoli sobie|może sobie pozwolić}  na  {przekroczenie|naruszenie|niedotrzymanie}  {wyznaczonej|określonej|ustalonej}  {wcześniej|na wstępie}  {daty|pory|godziny|deadline}.  

 

{Zatem|Tak więc|A więc}  {żeby|aby|by|ażeby}  {zostać|być}  {profesjonalnym|rzetelnym|zawodowym}  {copywriterem|pisarzem|tekściarzem|teksterem}  {należy|warto|trzeba}  {posiadać|mieć}  {mnóstwo|wiele}  {niezbędnych|potrzebnych|koniecznych}  {cech|zalet|cech charakteru}.  {Trzeba|Warto|Należy}  umieć  {pisać|tworzyć teksty|budować teksty}  {szybko|bardzo szybko},  {energicznie|energetycznie|elastycznie}  {i|oraz}  oryginalnie  {Tak|W ten sposób|Tą drogą}  {powstaje|buduje się|tworzy się zaplecze}  SEO  które  {podwyższa|służy do podwyższenia|zwiększa}  {rangę|pozycję}  {strony|serwisu|portalu|witryny}  w  {oczach|ocenie}  {wyszukiwarek|wyszukiwarek internetowych}  {i|oraz}  {przede wszystkim|szczególnie|w głównej mierze}  w  oczach  {przeciętnego|zwykłego}  {użytkownika strony|internauty odwiedzającego daną stronę}.

 

Powyższy tekst zawiera w sobie celowe błędy, które stanowią zabezpieczenie przed nielegalnym kopiowaniem treści.

Minimalna długość tekstu: 2408
Maksymalna długość tekstu: 3752

 

 Oryginalny tekst na stronie...

 


Apel o zdrowieZdjęcie Tekstera - Copywriting, Copywriter SEO, Pisanie artykułów, tekstów, precle, zaplecze, katalogi

W marcu 2015 roku zostałam zarażona internetowym wirusem. Straciłam 5 liter, więc przeniesiono mnie 05.05.2015 do KAIVO. Natrętne myśli każą mi pisać o każdej porze dnia, dla siebie (kaivo) dla innych (texster). Stale piszę. Stan chorobowy narasta. Ten tekst powstał w urlopie i to o 5 rano. 
Jedynym lekarstwem jest CZYTANIE. Jednak moja ulubiona książka (WK7S) została zakodowana. Tylko komentarz na forum odsłania kolejne jej zdanie. 
Dlatego proszę o pomoc w zdobyciu lekarstwa. Potrzeba kilka tysięcy komentarzy, by ozdrowieć. 
Skomentuj mój apel, bloga, co tylko chcesz. Każdy wpis, przybliży mnie do zdrowia.

Elisabeth Kaivochats

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?