Cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem

1.Ciekawość - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem

2.Oryginalność - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem

2.Profesjonalizm - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem4.Zasób słów - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem5.Wszechstronna wiedza - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem6.Rzetelność - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem7.Ortografia- cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem8.Terminowość- cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem9.Elastyczność- cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem6.Rzetelność - cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem

 

Interpunkcje i ortografia w jednym palcu - Cechy Copywritera Texstera

Opublikowany 2015/05/07

7. Ortografia- cechy copywritera, jak zostać copywriterem, co jest potrzebne by zostać copywriterem

 

I

jak Interpunkcja

 

Analizując cechy Copywritera nie można pominąć ortografii. Bezbłędność gwarantuje sukces i kreuje pozytywny wizerunek. 

 • zasady ortografii, 
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy,
 • zasady interpunkcji,
 • zasady formatowania dat, liczb, itp.

 

Co świadczy o profesjonalizmie? Oczywiście bezbłędność.

 

Zatem Profesjonalny Copywriter nie może sobie pozwolić na popełnianie rażących błędów ortograficznych. Zwłaszcza, gdy jest tyle programów komputerowych, które same sprawdzają ortografię. Najprostszym programem jest oczywiście Microsoft Word. Wystarczy wprowadzić tekst, by Office sam sprawdził i podkreślił na czerwono popełnione błędy. Wiadomo, że błędów nie sposób się ustrzec. Dlatego należy każdy napisany tekst sprawdzić pod kątem poprawnej pisowni i użytych znaków interpunkcyjnych. Jeśli ktos ma z tym trudności powinien poszukać internetowego wsparcia. Wystarczy ponownie przypomnieć sobie zasady wstawiania przecinków i innych specjalnych znaków. Warto odnowić wiedzę odnośnie pisowni "nie" z różnymi częściami mowy. Dobrze jest konsekwentnie stosować format daty.


Trzeba dbać o poprawność ortograficzną i stylistyczną tekstu. Istotne jest też używanie znaków interpunkcyjnych.

 

ZASADY ORTOGRAFII

 

 • RZ piszemy, gdy: wymienia się na r
 • RZ piszemy po spółgłoskach: b, ch, d, g, j, k, p, t, w
 • RZ piszemy w zakończeniach wyrazów -arz, -erz

Wyjątki:

 • bukszpan, kształt, kszyk (nazwa ptaka), piegża (nazwa ptaka), gżegżółka, pszczoła, Pszczyna, pszenica, pszenżyto
 • w przymiotnikach zakończonych na -szy, -ejszy np.. Lepszy, najładniejszy

   

 • Ż piszemy, gdy wymienia się na g, dz, h, s, s, ź
 • Ż piszemy po spółgłoskach: l, ł, n, r
 • Ż piszemy w zakończeniach wyrazów -aż, -eż 

  

 • Ó piszemy, gdy wymienia się na a, e, o
 • Ó piszemy w zakończeniach na -ów, -ówka, -ówna
 • Ó piszemy na początku wyrazów: ów, ówdzie, ówczesny, ówcześnie, ósmy, ósemka

Wyjątki:

 • skuwka, wsuwka, zasuwka  

 

 • CH piszemy, gdy wymienia się na sz
 • CH piszemy w zakończeniach, np. na drogach, zuch, orzech
 • CH piszemy po spółgłosce: s

Wyjątki:

 • druh, Boh (nazwa rzeki) 

 

 • H piszemy, gdy wymienia się na dz, g, z, ż

 

PISOWNIA "NIE" Z RÓŻNYMI CZĘŚCIAMI MOWY

 • OSOBNO - "nie" z czasownikami

nie ma, nie napisał, nie był

Wyjątki: niedomagać, niepokoić, niecierpliwić

 • RAZEM - "nie" z rzeczownikami

niepogoda, niewypał, niepalenie

 • RAZEM - "nie" z przymiotnikami w stopniu równym
 • OSOBNO - "nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym

niedobry, nie lepszy, nie najlepszy

niełatwy, nie łatwiejszy, nie najłatwiejszy

 • RAZEM - "nie" z przysłówkami pochodzącymi od przymiotników w stopniu równym
 • OSOBNO - "nie" z przysłówkami pochodzącymi od przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym

niedobrze, nie lepiej, nie najlepiej

 • OSOBNO - "nie" z przysłówkami pochodzącymi od innych części mowy

nie bardzo, nie całkiem, nie zaraz

 • OSOBNO - "nie" z liczebnikami

nie raz, nie dwoje

wyjątki: niejeden (w sensie wielu), nie jeden (hotel odwiedził)

 

 

ZASADY INTERPUNKCJI

 

PRZECINEK

 • stawia się zawsze przed: ale, bo, gdyż, lecz
 • stawia się prawie zawsze przed: że, iż (wyjątki: "…, chyba że", "…, dlatego że", "…, (po)mimo że/iż")
 • stawia się najczęściej przed: a, aby, żeby, ponieważ, bo
 • stawia się często przed wyrażeniami zawierającymi "który" (np. "z który", "w którym", "po którym", "o którym", "wewnątrz którego", itp.)
 • stawia się przy wymienianiu składników zdania spełniających tę samą funkcję: siedzą, piją, lulki palą…
 • stawia się przy powtórzeniach: To bardzo, bardzo dobry tekst…
 • stawia się przy zwracaniu się do kogoś: "Co o tym myślisz, Pati?", "Słuchaj, przestań się przejmować."
 • stawia się przy zdaniach złożonych: "Wrócił do domu, zdjął płaszcz, usiadł na kanapie."
 • stawia się przy wtrąceniach w środku zdania, głównie przed wyrazami: "na przykład", "ewentualnie", "krótko mówiąc", "zwłaszcza", "nawet", "a mianowicie", "przynajmniej", "innymi słowy", a więc".

Uwaga: "Wszyscy, nawet ja, się z tym zgadzają." z przecinkiem, ale "Zgadzam się z tym nawet ja." pisze się bez przecinka, ponieważ nie ma tu wtrącenia.

 

 •  nie stawia się przed i, oraz, lub, albo, ani, bądź, tudzież

Uwaga: "Zjadł śniadanie i poszedł do pracy." z przecinkiem, ale "Zjadła śniadanie, i do tego szybko." pisze się z przecinkiem stawianym przed wtrąceniami.

 

Uwaga: "Napiszę tekst albo odpocznę od pisania. " bez przecinka, ale "Jutro albo napiszę tekst, albo odpocznę od pisania." z przecinkiem stawianym przy powtórzeniach.

 

Uwaga: "Pisałam i w pracy, i w domu, i u koleżanki." z przecinkami, ale "Wyjrzał przez okno i zobaczył Elę i Ulę." bez przecinka, ponieważ pierwsze "i" łączy zdania składowe, drugie zaś łączy wyrazy.

 

KROPKA

 • stawia się na zakończenie zdania oznajmiającego.
 • stawia się po skrótach, np.: "prof.", "inż.", "dyr."

Uwaga: "mgr", "nr", bez kropki, ponieważ są to skróty kończące się na ostatnią literę pełnego wyrazu.

 

WIELOKROPEK

 • stawia się przy przerwanej lub niedokończonej wypowiedzi, np.: "To wszystko, co miałem panu…"
 • stawia się w nawiasie kwadratowym jako opuszczenie części cytat, np.: "Wśród takich pól […] stał dwór szlachecki."

 

NAWIAS

 • stawia się do oddzielenia wyrazów, zwrotów, równoważników zdań, a nawet całych partii tekstu, jeżeli zawierają treść uboczną, dodatkową lub wyjaśniającą, np.: "Niedźwiedzie (bure) mają…"

 

Podstawowe znaki przestankowe to:

 

 1. kropka "."
 2. przecinek ","
 3. wykrzyknik "!"
 4. pytajnik "?"
 5. dwukropek ":"
 6. średnik ";"
 7. wielokropek "…" (nie oddziela się kropek w wielokropku, pisze się je bez spacji)

  

Przed tymi znakami nigdy nie stawia się spacji. Spację stawia się dopiero po nich.

  

 • Uwaga: "m.in. " spację stawia się dopiero po ostatnim znaku
 • Uwaga: "05.05.2015 r. ", "17:00 " spacji nie stawia się po kropce, dwukropku użytego w datach, liczbach lub godzinach
 • Uwaga: "…i znów nastała jesień." spacji nie stawia się po wielokropku rozpoczynającego nowy fragment tekstu

  

 • Uwaga: NIE STAWIA SIĘ KROPKI na końcu zdania, które kończy skrót zakończony kropką, np.: "Kupiłam długopis, ołówek, itp. "

 

Profesjonalny Copywriter musi idealnie znać zasady ortografii, interpunkcji oraz zasady pisowni "nie" w różnymi częściami mowy. Dobrze napisany tekst z błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi może wydać się zleceniodawcy niewiarygodnym. Z pewnością taki artykuł zostanie zareklamowany, co może negatywnie wpłynąć na wizerunek danego Copywritera. W przyszłości może się wiązać z utratą dobrze płatnych zleceń.

 

TESTY

 1. Sprawdź swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem.
 2. Wykonaj test na pamięć.
 3. Przebadaj znajomość zasad ortografii i interpunkcji.

 


 Podziel się swoimi wynikami ze wspomnianych testów. Czy powyższy artykuł o zasadach ortografii,

pisowni nie z różnymi częściami mowy, czy stawiania spacji czegoś Cię nauczył? Masz własne sugestie? Kontrowersje?

 

 

 

 


Apel o zdrowieZdjęcie Tekstera - Copywriting, Copywriter SEO, Pisanie artykułów, tekstów, precle, zaplecze, katalogi

W marcu 2015 roku zostałam zarażona internetowym wirusem. Straciłam 5 liter, więc przeniesiono mnie 05.05.2015 do KAIVO. Natrętne myśli każą mi pisać o każdej porze dnia, dla siebie (kaivo) dla innych (texster). Stale piszę. Stan chorobowy narasta. Ten tekst powstał w urlopie i to o 5 rano. 
Jedynym lekarstwem jest CZYTANIE. Jednak moja ulubiona książka (WK7S) została zakodowana. Tylko komentarz na forum odsłania kolejne jej zdanie. 
Dlatego proszę o pomoc w zdobyciu lekarstwa. Potrzeba kilka tysięcy komentarzy, by ozdrowieć. 
Skomentuj mój apel, bloga, co tylko chcesz. Każdy wpis, przybliży mnie do zdrowia.

Elisabeth Kaivochats

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?